MUHTARLAR   TOPLANTISI
 
30.11.2018 tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda Muhtarlar ve Kurum Amirleri ile birlikte aylık muhtarlar toplantısı yapıldı.
Toplantıda ; gembos yolu, gembos ovasındaki şebeke sorunu, tapu müdürlüğündeki personel yetersizliği, seracılık desteklemeleri, sokak hayvanları, çamlık-gencek mahallesi kanaliyazson sorunları, genç çiftçi projesinin arttırılması, çamlık-tepearası yollarının 2019 yılında yeniden asfaltlanması, çamlık-göynem – tepearası - durak mahallerinin ebe-hemşire ihtiyaçları, tepearası-durak – göynem mahallesinde sulama göleti yapılması gündeme getirildi. Toplantıda muhtarlar ve kurum amirleri birlikte iştişare ederek çözüm önerilerinde bulunuldu.
Kaymakamımız Coşkun DOĞAN  oldukça verimli geçen toplantıda dile getirilen tüm sorunların üst makamlara iletileceğini belirterek toplantıyı sona  erdirmiştir.